?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Z么选我?天天IC|?/title> <meta name="description" content="天天IC|,找IC来天天IC|? /> <meta name="keywords" content="Z么选我们,天天IC|值得信赖"/> <link href="css/about.css" rel="Stylesheet" type="text/css"/> <script type="text/javascript" src="/js/Supplier.js"></script> <link rel="shortcut icon" href="/imgs/favicon.ico" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;">hg0088hg0088ַhg0088hg0088οhg0088ֽhg0088ʹڣhg0088עᣬhg0088עᣬʹhg0088hg0088hg0088hg0088Ͷע2ʹhg0088hg0088Ͷעhg0088ֻ½ֻʹhg0088</div> <div class="top"> <div class="topinfo"> <a href="http://www.zsxqpmw.com"><img src="../myku/imgs/kulogo.png"/></a> <span>服务中心</span> <ul class="ullead"> <li><a href="aboutindex.htm" class="ulasel">Z么选我?/a></li> <li><a href="vipinfo.htm">VIP套餐</a></li> <li><a href="aboutaccount.htm">q告服务</a></li> <li><a href="aboutme.htm">关于我们</a></li> </ul> <ul class="ullog"><li><a href="../login.aspx">d</a></li><li><a href="../regstepsup.aspx">注册</a></li></ul> </div> </div> <div class="middle"> <img src="imgs/whyme.jpg"> <div class="midtop">两大q_、五大创新、助企业业W节节攀?/div> <div class="advarea"> <img src="imgs/cx.jpg"/> <div class="advtop"><p>两大q_</p></div> <div><p class="pcor">IC在线交易q_帮助你销售品,推广产品。轻ERPQ帮助你降低办公成本Q提高办公效率?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/pmkq.jpg"/> <div class="advtop"><p>每月定期癑ֺ推广Q保证品曝光度</p></div> <div><p class="pcor">公司每月提供不定额资金用于百度推q,保证|站量和品的曝光度?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/tgdy.jpg"/> <div class="advtop"><p>大量的终端厂商用?/p></div> <div><p class="pcor">我们的ERP软g现已入驻大量工厂客户。与客户同处同一q_Q让你开发新客户Q更单更有效?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/dpxc.jpg"/> <div class="advtop"><p>代理商数据库Q你的品牌推广更到?/p></div> <div><p class="pcor">代理商数据库Q展C公司的代理品牌和产品U,不断提升公司的知名度Q市场媄响力了不断扩大,品牌深入人心?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/zdpp.jpg"/> <div class="advtop"><p>云询?/p></div> <div><p class="pcor">询h不再需要打电话Q只需三秒钟,马上获取上万供应商的实时报h?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/hqbj.jpg"/> <div class="advtop"><p>云报?/p></div> <div><p class="pcor">查看采购信息不再需要登录网站,所有采购信息及Ӟ自动的推送给匚w的供应商Q供应商报h只需一U钟。不错过每一ơ采购?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/gmyx.jpg"/> <div class="advtop"><p>云办?/p></div> <div><p class="pcor">l织l构整齐划一Q员工权限管理可控。实名制Q真头像Q聊天的都是同事Q沟通的都是工作。轻松方便找到团队成员,随时随地监督目q度?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/glpt.jpg"/> <div class="advtop"><p>云推q?/p></div> <div><p class="pcor">上传库存Q刷新库存,发布供应Q发布企业新闻,发布推广信息{与办公完美l合Q不费一Ҏ间?/p></div> </div> <div class="advarea"> <img src="imgs/zjgt.jpg"/> <div class="advtop"><p>库存自动h</p></div> <div><p class="pcor">只需讄好库存刷新时_dTT后库存即可自动刷斎ͼ省心Q省旉?/p></div> </div> </div> <div style="width:960px;margin:20px auto;border:solid 1px #b8b8b8;padding:10px;font-family:'Microsoft YaHei';"> <div class="tipmsg"> <span class="auth">钜惠来袭Q办理会员送一U域名网站,送ERP软g。)</span> <span class="sertel">服务咨询</span><img src="../imgs/phone.png" class="phone" /><span>13714778017</span> <span><a target="_blank" title="84646472" rel="nofollow"><img src="/imgs/qq.gif" /></a>84646472</span> <span><a target="_blank" title="84694890" rel="nofollow"><img src="/imgs/qq.gif" /></a>84694890</span> <span><a target="_blank" title="287419615" rel="nofollow"><img src="/imgs/qq.gif" /></a>287419615</span> <span></span> </div> <table class="viptbl"> <tr> <th style="width:10%;">q_</th> <th style="width:17%;">供应商功能与服务</th> <th style="width:17%;"><img src="../imgs/v1.gif"/>VIP1套餐</th> <th style="width:17%;"><img src="../imgs/v2.gif"/>VIP2套餐</th> <th style="width:17%;"><img src="../imgs/v3.gif"/>VIP3套餐</th> <th style="width:20%;"><img src="../imgs/v4_dingzhi.gif"/>库存定制</th> </tr> <tr> <td rowspan="19">天天IC|?/td> <td>h</td> <td>K?span>2200</span>?q?/td> <td>K?span>3200</span>?q?/td> <td>K?span>6000</span>?q?/td> <td><span>请咨?/span></td> </tr> <tr> <td>普通库存数?排序Q正?</td> <td>16?/td> <td>20?/td> <td>32?/td> <td>50?</td> </tr> <tr> <td>优势库存数量(排序Q中)</td> <td>2000</td> <td>3000</td> <td>4000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>现货库存数量(排序Q高)</td> <td>200</td> <td>400</td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>单独SEO优化数量</td> <td>5000</td> <td>8000</td> <td>15000</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>库存搜烦排序</td> <td>优先</td> <td>优先</td> <td>优先</td> <td>优先</td> </tr> <tr> <td>发布供应信息</td> <td>1000?/td> <td>1500?/td> <td>2000?/td> <td>2000?/td> </tr> <tr> <td>发布企业新闻</td> <td>3000?/td> <td>4000?/td> <td>5000?/td> <td>5000?/td> </tr> <tr> <td>发布采购信息</td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>库存h</td> <td>每天6?/td> <td>每天6?/td> <td>每天6?/td> <td>每天6?/td> </tr> <tr> <td>各大搜烦引擎推广</td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>首页推荐VIP会员展示</td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>IC急购在线报h</td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>供求自动匚w</td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>会员q限增长</td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>会员U分增长</td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>一U域名旺?/td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> <tr> <td>旺铺、公司资料管?/td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> <td><img src="../imgs/right.png"/></td> </tr> </table> <div class="tipmsg"> <span class="sertel" style="margin-left:0;">服务咨询</span><img src="../imgs/phone.png" class="phone" /><span>13714778017</span> <span><a target="_blank" title="84646472" rel="nofollow"><img src="/imgs/qq.gif" /></a>84646472</span> <span><a target="_blank" title="84694890" rel="nofollow"><img src="/imgs/qq.gif" /></a>84694890</span> <span><a target="_blank" title="287419615" rel="nofollow"><img src="/imgs/qq.gif" /></a>287419615</span> <span></span> </div> </div> <div class="bottom"> <ul> <li><a href="aboutme.htm">关于我们</a></li> <li>| </li> <li><a href="aboutme.htm#contact">联系我们</a></li> <li>| </li> <li><a href="aboutindex.htm">服务中心</a></li> <li>| </li> <li><a href="disclaimer.htm">|站x</a></li> <li>| </li> <li><a href="websitemap.htm">|站地图</a></li> <li>| </li> <li><a href="../businessfb.aspx">意见反馈</a></li> </ul> <p>由深圛_四方好讯U技有限公司独家q营</p><p>天天IC|?(www.zsxqpmw.com) 版权所有?014-2019 | <a target="_blank">_ICP?5059004?/a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1252935988'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s23.#/stat.php%3Fid%3D1252935988' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <span style="display:none"><script type="text/javascript">var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F937c1967633cbb7c13859dc896130604' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> </p> </div> <script> (function() { var bp = document.createElement('script'); bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.zsxqpmw.com/">hg0088ʺ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>